OSOBY FIZYCZNE

OSOBY FIZYCZNE

Prawo rolne
Najważniejszą gałęzią działalności naszej Kancelarii poza dochodzeniem odszkodowań jest prawo rolne. Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc w zakresie:

 • sporządzania umów kontraktacji, dzierżawy
 • szkód łowieckich
 • dochodzeniu należności z nienależytego wykonania umów: kontraktacji, dzierżawy, skupu

Naszych klientów reprezentujemy w sporach sądowych przeciwko KOWR, ARiMR, producentom maszyn rolniczych.

Prawo spadkowe
Nasza kancelaria zapewnia pomoc w ochronie interesów spadkobierców oraz spadkodawców. Pomożemy między innymi:

 • w dziale spadku
 • w uzyskaniu zachowku
 • przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Prawo rodzinne
Prawnicy z naszej Kancelarii pomogą Państwu zrozumieć Państwa sytuację prawną na gruncie prawa rodzinnego. Pomogą sporządzić pozwy w postępowaniu rodzinnym, odpowiedzi na pozew oraz inne pisma procesowe.
Kancelaria bierze udział w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego:

 • rozwód i separacja
 • udział w mediacjach z małżonkami
 • podziały majątku

Windykacja należności
Prowadząc postępowania windykacyjne na każdym etapie postępowania.
Sporządzamy wezwania do zapłaty oraz prowadzimy negocjacje. Na etapie sądowym, w sytuacji kiedy brak działań ze strony dłużnika po otrzymaniu wezwań do zapłaty sprawy kierujemy na drogę sądową i sporządzamy:

 • pozwy o zapłatę w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym
 • pozwy o zapłatę w postępowaniu zwykłym